iso certificate 5 ton eot overhead crane for sale

นักเรียนกรี๊ด! จ.ราชบุรีเปลี่ยนใจ สั่งหยุดแค่โรงเรียนเดียว ต้อนรับ บิ๊กตู่ ลงพื้นที่

นักเรียนกรี๊ด! จ.ราชบุรีเปลี่ยนใจ ให้หยุดแค่โรงเรียนเดียว ต้อนรับ บิ๊กตู่ ลงพื้นที่

บิ๊กตู่ – จากกรณีที่มีเอกสารฉบับหนึ่งหลุดมาทางโลกโซเชียล โดยระบุว่า เป็นสำเนาหนังสือจากศาลากลางจังหวัดราชบุรี 1 ฉบับ ลงวันที่ 7 พ.ย. 62

มีใจความในหนังสือ ถึงผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ขอแจ้งปิดการเรียน ในวันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 62 โดยระบุเหตุผลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่ยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี

ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า หลังมีข่าวเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ ทางจังหวัดราชบุรี ได้เรียกผู้อำนวยการ 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี, โรงเรียนสุริยวงศ์ และ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เข้าประชุมหารือในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากทั้ง 3 โรงเรียนอยู่ใกล้โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี จุดที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่

โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จะไม่ปิดการเรียนการสอน ขณะที่ วิทยาลัยสารพัดช่าง ปิดครึ่งวัน และ โรงเรียนสุริยวงศ์ ปิด 1 วันเต็ม

ในส่วนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทางโรงเรียนจะให้อำนวยควาทสะดวกอย่างเต็มที่ ในกรณีที่นักเรียนเดินทางมาช้า ให้ถือว่าไม่ขาด-ไม่สาย